Agnieszka Chylińska Forever Child Tour 2017 w Ostródzie – wygraj zaproszenie!

Wygraj zaproszenie na koncert Agnieszki Chylińskiej Forever Child Tour 2017 w Ostródzie! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić poniższy formularz udzielając prawidłowej odpowiedzi:Jaka piosenka promowała płytę “Forever Child”? Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozdamy 2 pojedyncze zaproszenia na koncert Agnieszki Chylińskiej Forever Child Tour 2017, który odbędzie się 7.07.2017 w Ostródzie – Amfiteatr przy nabrzeżu jez. Drwęckiego.

Szczegóły :

Do wygrania :

  • – 2 pojedyncze zaproszenia na koncert Agnieszki Chylińskiej Forever Child Tour 2017, który odbędzie się 7.07.2017 w Ostródzie – Amfiteatr przy nabrzeżu jez. Drwęckiego.

Warunki :

  • – należy podać prawidłową odpowiedź na pytanie i wypełnić pozostałe pola. Na podany w formularzu adres e-mail powiadomimy Cię o wygranej
  • – jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie na wybraną nagrodę z listy w powyższym formularzu
  • – w przypadku wysłania przez jedną osobę większej liczby zgłoszeń w losowaniu weźmie udział pierwsze zgłoszenie

Termin przyjmowania odpowiedzi :

  • – Ostróda, Amfiteatr przy nabrzeżu jez. Drwęckiego – do 2017-06-20 12:00:00

Laureaci :

  • – zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową na podany w formularzu adres.
  • – informacje zostaną przekazane w dniu następnym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Zastrzeżenia :

  • – Organizator ma prawo do odwołania konkursu w przypadku wystapienia czynników niezleżnych od Organizatora uniemozliwiających przeprowadzenie konkursu.

Źródło: Agnieszka Chylińska Forever Child Tour 2017 w Ostródzie – wygraj zaproszenie!