Konkurs z płytami zepołu Kult “Made In Poland”!

Wygraj płytę Kult “Made In Poland”!

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić konkursowy formularz oraz udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie:

Jak nazywa się coroczna jesienna trasa koncertowa zespołu Kult?

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi KONCERTOMANIA rozda dwa egzemplarze najnowszej płyty zespołu Kult “Made In Poland”.

Do wygrania :

  • dwa egzemplarze najnowszej płyty zespołu Kult “Made In Poland”.

Warunki :

  • należy podać prawidłową odpowiedź na pytanie i wypełnić pozostałe pola. Na podany w formularzu adres e-mail powiadomimy Cię o wygranej
  • jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie na wybraną nagrodę z listy w powyższym formularzu
  • w przypadku wysłania przez jedną osobę większej liczby zgłoszeń w losowaniu weźmie udział pierwsze zgłoszenie

Termin przyjmowania odpowiedzi :

  • 12 listopada 2017 r., godzina 12:00

Laureaci :

  • zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową na podany w formularzu adres.
  • informacje zostaną przekazane najpóźniej trzy dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń jednak nie później niż do dnia, w którym dane wydarzenie ma się odbyć.

Zastrzeżenia :

  • Organizator ma prawo do odwołania konkursu w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu.

Źródło: Konkurs z płytami zepołu Kult “Made In Poland”